Rajiv Lochan Ayurvedic Medical College

RAJIV LOCHAN AYURVED MEDICAL COLLEGE CHANDKHURI, DURG(C.G.)
Hospital Month Wise Attendance (Jan 2024 to Apr 2024)
S. No. Name of the StaffJanFebMarAprMayJuneJulyAugSepOctNovDec
1.             Dr. Rajakishore Tripathy 809273100        
2.             Dr. Ekta Chandrakar 1008896100        
3.             Dr. Digvijay Singh 921009284        
4.             Dr. Nitesh Kumar Patel 1910092100        
5.             Dr. Laxman Patel 10010096100        
6.             Dr. Kajal Tamrakar 100100100100        
7.             Dr. Ganika Ganjir 1009210096        
8.             Dr. Neha Dubey 1009296100        
9.             Dr. Ravi Shankar Sahu….….10088        
10.          Mrs. Pooja Yadu 96969288        
11.          Miss. Kamini Sahu 8410010096        
12.          Miss. Priyanka Mishra 100929288        
13.          Miss. Jyotibala Deshmukh 96808096        
14.          Miss. Gitanjali Sahu 9210092100        
15.          Miss. Bharti Yadav 1001003888        
16.          Mrs. Chameli Dhimar 96968873        
17.       Mr. Gyaneshwar Prasad Nayak1510096100        
18.          Mr. Rohit Kumar 10010010096        
19.          Mr. Anil Kumar Dhimar 119684100        
20.          Mr. Yogdutt Nikhil 1008896100        
21.          Miss. Isha Sahu 7610084100        
22.          Mrs. Tuleshwari Dhankar 1008496100        
23.          Mrs. Khileshwari Chandrakar 92929292        
24.          Mrs. Saroj Kosariya1001009688        
25.          Mr. Bednath Deshmukh 1009210096        
26.          Miss. Venika Chandrakar 96849296        
27.          Mr. Ramesh Deshmukh  100969688        
28.          Mrs. Anuradha Banjare 100969296        
29.          Dr. Chetan Lal Sahu 1009696100        
30.          Mr. Doman Lal 92969296        
31.          Mr. Jitendra Kumar 929692100        
32.          Mrs. Santoshi Dewangan 9210076100        
33.          Mrs. Yamini Deshmukh 100969296        
34.          Dr. Prem Lal Patel 10010096100        
35.          Mrs. Keshri Bai Yadav100929696        
36.          Miss. Madhu Chandrakar 80849288        
37.          Mrs. Seema Deshmukh 88969688        
38.          Mr. Bigu Prasad 921009692        
39.          Mrs. Tikeshwari Dewangan 100100100100        
40.          Mrs. Yogeshwari Nirmalkar 96889292        
41.          Mrs. Sangeeta Sahu 92769292        
42.          Mrs. Rukhmani 100889296        
43.          Mrs. Laxwantin 92969288        
44.          Mr. Bhola Ram 92768488        
45.          Shri. Roshan Verma30.7252528        
46.          Smt. Bhumika Sahu30.727.53030.5